Hartelijk dank voor uw interesse in de Feestvereniging Willemsoord en omstreken.

Het hoofddoel van de Feestvereniging is het organiseren van het Dorpsfeest in september, daarnaast proberen we ook nog andere activiteiten te organiseren en dit in de toekomst uit te breiden. Mede dankzij de leden van onze vereniging kunnen we deze activiteiten ontplooien, we zijn onze leden hier dan ook erg dankbaar voor.

Iedereen die lid is van de Feestvereniging krijgt gratis toegang tot deze evenementen. Kinderen tot 16 jaar vallen gratis onder het lidmaatschap van hun ouders, iedereen van 16 jaar en ouder dient daarom zelf als lid geregistreerd te staan.  Daarom kent onze vereniging twee soorten lidmaatschap;

  1. Individueel; iedereen ouder dan 16 jaar
  2. Gezin; Twee personen die samen één huishouden vormen (bijvoorbeeld huwelijk / geregistreerd partnerschap / ongehuwd samenwonen ed.) hieronder vallen tevens kinderen tot 16 jaar.

De contributie bedraagt voor een individueel lidmaatschap € 12,50 per jaar en voor een gezin € 25,- per jaar, het bedrag wordt één maal per jaar via automatisch incasso geïnd.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan door dit bij de Penningmeester schriftelijk aan te geven.

Aanmelden lidmaatschap